Opdrachtgevers

Blauw Beleggingen BV, Den Haag
Blauwhoed Vastgoed BV, Rotterdam
Booij makelaardij o.z, Amsterdam
Deenik Weijnen Vastgoed BV, Amsterdam
D.I.G. Beleggingsmaatschappij BV, Amsterdam
GO marketing, Amstelveen
Hillen & Roosen Projectontwikkeling/ HPRO, Amsterdam
Hopman Groep, Bunschoten
Koninklijke BAM, Utiliteitsbouw, Amsterdam
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam
Lentze Vastgoedbeheer BV, Den Haag
Martijn de Groot Vastgoed Holding B.V., Amsterdam
Merckelbach, Amsterdam
Ontwikkelingscombinatie Zuyderzee VOF, Bunschoten
Primerica e/a, Amsterdam
Rappange Beheer OG, Amsterdam
Ronald McDonald Kinderfonds, de Bilt
Rotteveel M4, Alkmaar
Schiphol Group Amsterdam Airport Schiphol, Amsterdam
Schouwburg Almere
Sky International Tours BV, Hoofddorp
Stichting Bad Buiten, Amsterdam
Sweex Vastgoed BV, Amsterdam
UFA Bouw BV, Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam, Huisvesting, Amsterdam
VUmc Projectbureau Huisvesting, Amsterdam
Waternet, Amsterdam
Ymere, Amsterdam
 
diverse particuliere opdrachtegevers