• Silo's, impressie
  • Silo's, doorsnede
  • Silo's, situatie
-+

Silo’s

Het Zeeburgereiland wordt de komende jaren ontwikkeld tot nieuwe woonwijk van Amsterdam. Alleen de drie overgebleven silo’s herinneren straks nog aan de functie van het eiland als locatie voor de voormalige rioolzuiveringsinstallatie. Het concept voor de silo’s is gebaseerd op vrijetijdsbesteding nieuwe stijl. Daarmee wordt bedoeld dat ruimte wordt geboden aan nieuwe en vernieuwende leisurefuncties, gericht op jong en oud. De programma’s van de twee silo’s zijn complementair aan elkaar, maar wel verschillend. De silo’s worden bovendien fysiek met elkaar verbonden. Boven, over de silo’s heen, vormend een paraplu voor de prachtige daken van de silo’s (jacuzzi’s), is een nieuwbouw gepland met een hotelvoorzieningen voor een breed publiek. IOU Architecture i.s.m. Martijn van der Hijden Architecten, Hillen en Roosen Projectontwikkeling en Lingotto.