• Paviljoen Reimersbeek, impressie
-+

In ontwikkeling

Naast de gevarieerde projecten, met vaak complexe of unieke vraagstukken, richten wij ons vaak op landelijke of Europese prijsvragen, waarbij wij al een aanzienlijke staat van winst hebben behaald. Hieruit blijkt ons onderzoekend vermogen om tot de beste oplossing, het beste idee, te komen.
 
Wij hebben ontwerpmatig veel deskundigheid op het gebied van wonen, functiemenging, zorg, jeugdzorg, horeca, short-stay, hergebruik, herontwikkeling en duurzaamheid.
 
Vaak trekken wij samen met een ontwikkelaar op in de initiatieffase, waarbij wij het vlekkenplan, de haalbaarheidsstudie en de kostenraming van de bouwsom en van de totale investering maken.