Stijl

In onze architectuur streven wij er naar een juiste betekenis te geven aan de bebouwde omgeving en een positieve invloed te hebben op de beleving en ontwikkeling van de mens. Wij zoeken naar uitersten, naar vernieuwing en verbetering van het huidige en naar dat ene ding dat het meest zuivere antwoord op de vraag is.
 
Als wij ontwerpen kiezen we doorgaans voor een architectuurstijl die raakt aan het modernisme, ook wel het functionalisme genoemd. Hierdoor hebben onze gebouwen niet iets hips of schreeuwends maar iets tijdloos, iets blijvends, iets vanzelfsprekends.
 
Bij het vormgeven van de plattegronden en de gevels zijn wij, naast de zoektocht naar de meest passende oplossing met betrekking tot het gebruik, de sfeer en de beleving, altijd op zoek naar het juiste lijnen- en vlakkenspel, wat enigszins Mondriaans aandoet. Hierdoor stralen onze gebouwen, de ruimten daarbinnen, een mate van rust uit, je voelt je er prettig.