• Roland Pouw

Roland Pouw

Roland (1969) is afgestudeerd aan de academie van Bouwkunst, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Voorafgaand aan deze opleiding studeerde Roland af aan de Hogeschool van Utrecht, Afdeling Bouwnijverheid, als ingenieur. Deze combinatie geeft Roland in de huidige beroepspraktijk vele voordelen. Naast de projecten van IOU richt Roland zich vaak op landelijke of Europese prijsvragen, waarbij hij al een aanzienlijke staat van winst heeft behaald. Roland is geregistreerd architect in het Nederlands Architectenregister (SBA) en is verbonden als gastdocent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.