• Programmering
  • Het VU-terrein
  • De entree en collegezalen
  • Impressie Boelelaan
  • VU.NU gebouw, daktuin en vides
-+

NU.VU Gebouw

Een studie naar de programmering, architecturale opbouw en inpassing de elementen van het NU.VU gebouw (circa 28.000 m2), in opdracht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het gebouw zal een tweede icoon naast het huidige hoofdgebouw worden. Het zal aan de Boelelaan een centrale plek innemen. Het gebouw vormt de entree naar de VU gebouwen en het achterliggende binnengebied. In de toekomst zal het NU.VU gebouw de hoofdfunctie kunnen overnemen van het huidige hoofdgebouw; deze flexibiliteit dient het gebouw te hebben. Onder het gebouw is een tweelaagse parkeerkelder. De onderste twee lagen van het gebouw hebben een plintfunctie. De daarboven liggende lagen herbergen de onderwijs- en kantoorfuncties die als een grote kraag om een grote lichte binnenruimte zijn gegroepeerd. In de open binnenruimte bevinden zich grote vides, binnentuinen en functies als bibliotheek en dergelijken. In deze ruimte zullen de verdiepingsvloeren terrasvormig oplopen met als eerste laag de dakvloer van de zeer grote collegezaal.